بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

بازدید بانک توسعه تعاون

بازدید بانک توسعه تعاون

بازدید مدیران محترم بانک توسعه تعاون از بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء و اهداء اقلام مورد نیاز دخترانمان به موسسه خیریه نیکوکرداران بناء