بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

جشن تولد بهمن ماهی ها

مراسم جشن تولد بهمن ماهی های دخترانمان با حضور بنیان گذار موسسه حسن رجبعلی بناء و جمعی از خیرین برگذار گردید.