بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

کسب مقام دوم کشوری

سرکار خانم مهشید کامروامنش

اينک که با استعانت از درگاه خدواند متعال و در پرتو تعليمات ارزنده مربيان و تلاش و کوشش خود درسال 1401، مقام دوم کشوری را در مسابقات ورزشی دانش آموزان استثنایی کشور احراز نموده ايد، از شما بابت این سخت کوشی و تلاشتان تقدیر می گردد.
اميد است با ياري جستن از الطاف الهي، همواره نمونه بارزی از يک جوان ورزشکار با ايمان باشيد.