واحد مشارکت های مردمی

آیا کمک غیر نقدی هم می پذیرید؟

بله ما کمک های غیر نقدی اعم از مواد خوراکی خام ، بهداشتی و... را می پذیریم.

آیا شما غذا آماده می پذیرید؟

در شرایط کنونی بیماری کرونا از پذیرفتن غذا به دلیل اهمیت سلامتی دخترانمان معذوریم.

آیا بصورت حضوری می توانم کمک کنم؟

بله شما می تانید بصورت حضوری با مراجعه به بنیاد خیریه می توانید به دختران ما کمک کنید.

فرح داودی

مسئول مشارکت های مردمی ۹۸۲۱۴۴۹۸۶۶۱۰+

فرزانه شکرالهی

مسئول مشارکت های مردمی ۹۸۲۱۴۴۹۸۹۱۸۹+