بیانیه ماموریت

بنیاد خیریه نیکوکرداران بنا موسسه ای غیر انتفاعی، مستقل، غیر سیاسی و متعلق به شرکت جهانرو است که با استفاده از ظرفیتهای مختلف نیکوکاری در سطح جامعه در جهت بهسازی و آسیب زدایی گروه های هدف به منظور افزایش و رشد و شکوفایی آنان فعالیت مینماید.

حمایت مالی و معنوی در کنار احترام به شخصیت انسانی و حفظ و صیانت از کرامت انسانی مددجویان از یک سو و عملکرد شفاف و پاسخگویی دقیق به نیکوکاران و حامیان گرامی از سوی دیگر، همواره سرلوحه فعالیت های بنیاد خیریه نیکوکرداران بنا می باشد.

ما در یک ماموریت برای حل مشکلات دختران معلول و بی سرپرست و معرفی مجدد خیریه برای نسل جدید هستیم. به تیم ما بپیوندید.

در کار خیر شریک باشید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بنیاد خیریه نیکوکرداران بنا و راه های سهیم شدن در امر خیریه، با ما در ارتباط باشید.