تهیه نیازهای غذایی

برای دختران عزیزمان

با توجه به اینکه برخی از این دختران بیماری های خاصی دارند و نیاز به تنوع غذایی و استفاده از رژیم های غذایی مخصوص میباشند، در یاری به این عزیزان همراه ما باشید.

۰M سرمایه جمع شده
۰% مهر مردمی
۰نفر دختران تحت حمایت
۰ رویدادهای برگزار شده