داوطلب شوید

دختران ما، برایمان بسیار عزیزند و ما همیشه میکوشیم تا بهترین خدمات را به آن‌ ها ارائه کنیم. در این مسیر، کمک و یاری شما مهربانان مایه مسرت و قوت قلب ما میشود.

هم اکنون به یاری ما بپیوندید.


  داوطلبان ما

  عزیزان زحمت‌کشی که تمام تلاششان را برای خدمات رسانی بهتر به دختران‌مان انجام می‌دهند.

  حسن رجبعلی بناء

  بنیان گذاز

  محمد جواد صفایاری

  مدیر عامل

  نسرین نصیری

  مدیر فنی

  سید حامد حسینی

  مدیر امور اداری

  سعید حسینی

  داوطلب

  میلاد حیدری

  داوطلب

  محمد آوند

  داوطلب

  ملحق شوید

  اینجا جایگاه شماست