کمک به تامین هزینه‌های عمرانی

توضیحات

جهت مراقبت بهتر از دختران عزیزمان نیازمند راه اندازی چند پروژه عمرانی می باشیم لذا با همیاری شما عزیزان میتوانیم در این امر خطیر به هدف خود برسیم .

%
سرمایه جمع شده
  • 70،000،000 تومانمبلغ مورد نیاز