کمک به خرید دارو و هزینه‌های درمانی

توضیحات

با کمک رسانی و اهدای هدایای نقدی و غیر نقدی ما را در امر خطیر یاری رسانی به دختران معلول سرزمینمان همراهی نمایید.

%
سرمایه جمع شده
  • 15،000 تومانمبلغ حمایت شده
  • 50،000،000 تومانمبلغ مورد نیاز
  • 3حمایت کنندگان