کمک به نصب تاسیسات و دوربین های مداربسته

توضیحات

جهت مراقبت بهتر از دختران عزیزمان نیازمند نصب سیستم و تجهیزات کنترلی دوربین مداربسته و کنترل میدانی آنها میباشیم لذا با همیاری شما عزیزان میتوانیم در این امر خطیر به هدف خود برسیم .

%
سرمایه جمع شده
  • 400،000،000 تومانمبلغ مورد نیاز