بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

تامین دارو و درمان

تامین دارو و درمان

واحد بهداری بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

واحد بهداری از پزشکان، ماماها، پرستاران و بهیاران تشکیل شده است که بصورت شبانه روزی در حال فعالیت جهت بهبود سلامت توانخواهان خیریه هستند. خدمات ارائه شده توسط پزشکان در واحد بهداری می توان به خدمات پزشک داخلی و روانپزشکی، پوست، زنان و خدمات ماماها اشاره نمود.

کارشناس مامایی به عنوان سرپرست بهداری می باشد که در صورت لزوم توانخواهان خیریه را مورد معاینه قرار می دهد. کادر پرستاری و بهیاری خیریه بصورت شانه روزی در خیریه مستقر بوده و به توزیع دارو، تزریقات، پانسمان و سایر اقدامات اورژانسی بر حسب نیاز توانخواهان مشغول می باشند که در صورت اعزام توانخواه به بیمارستان توسط آمبولانس اختصاصی مستقر در خیریه این امر محیا می گردد.

164617582

عمده داروهای مورد نیاز واحد بهداری بنیاد خیریه

 • هگذیفنیدین 2 میلیگرم
 • کلونازپام 1 – 2
 • کاربامازپین 200
 • تگراتول 200 – 400
 • هالوپریدول 5 – 0.5
 • فنوباربیتال 15 – 60 – 100
 • رسپریدون 1 – 2 – 4
 • سرترالین 50 – 100
 • کلروپرومازین 25 – 100
 • رهاکین
 • ودپاکین
 • وفلوکستین

بیشترین میزان کمک های نیکوکاران در بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء صرف هزینه دارو و درمان توانخواهان می شود.

روان

واحد روانشناسی بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

واحد روانشناسی متشکل از روانشناسانی با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند که در راستای اصلاح رفتارهای توانخواهان با استفاده روش های مختلف به ایجاد ارتباط و رفع مشکلات توانخواهان گام بر می دارند.

روانشناسان بصورت هماهنگ با سایر اعضای تیم توانبخشی در امر درمان و ارائه خدمات توانبخشی اقدامات لازم را انجام می دهند. آنها وظایفی همچون پیگیری وضعیت روحی، روانی، کنترل اختلالات رفتاری معلولین و در صورت لزوم ارجاع به روانپزشک، ارزیابی هوشی و تشکیل پرونده روانشناسی برای توانخواهان، انجام مشاوره های انفرادی، گروهی و در صورت لزوم با خانواده، آموزش به پرسنل خیریه در خصوص شیوه برقراری ارتباط با فرد معلول ذهنی بر اساس ویژگی های شناختی آنان، مستند سازی اقدامات در پرونده توانبخشی دارند.

به اشتراک بگذارید
اکنون حمایت کنید