بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

تامین نیازهای تاسیساتی

تامین نیازهای تاسیساتی

واحد پشتیبانی شامل آشپزخانه، تاسیسات، نگهبانی، رختشویخانه و خدمات مشغول به فعالیت در این واحد هستند.

آشپزخانه شامل یک سر آشپز و سه کمک آشپز است. در این واحد بر اساس دستور غذایی تعیین شده توسط کارشناس تغذیه  مرکز و متناسب با وضعت بیماری توانخواهان، سه وعده غذای گرم تهیه و در ساعات برنامه ریزی شده توزیع می شود. گفتنی است؛ در این واحد یک رختکن شامل کمد لباس و حمام برای استحمام پرسنل آشپزخانه وجود دارد.

رختشویخانه شامل 14 دستگاه شست و شو، 5 دستگاه آبگیر، 6 دستگاه خشکک کن و یک دستگاه بخار است که توسط سه نفر از پرسنل اداره می شود و کل پوشاک پتو ها و ملحفه ها برای شست و شو به این قسمت ارجاع داده می شود.

تمامی مادریاران مشغول به کار در این مرکز قبل از ورود به پاویون و تحویل گرفتن شیفت کاری موظف به تعویض و پوشیدن لباس فرم مخصوص هستند.

درباره-تاسیسات-موتورخانه
به اشتراک بگذارید
اکنون حمایت کنید