بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

تامین هزینه های جاری

تامین هزینه های جاری

بنیاد های خیریه هم مانند هر نهاد دیگری هزینه هایی اعم از حقوق کارمندان، قبوض آب و برق و گاز و تلفن، هزینه های تبلیغات و چاپ بنر، هزینه های حمل و نقل و هزاران هزینه دیگر دارند. به نظر شما اگر نیکوکاران به این عنوان در خیریه ها بیشتر بها دهند و در تامین منابع مالی خیریه ها جهت این امور هزینه کنند آیا این هزینه ها فاقد ارزش الهی است؟ آیا پولشان دیگر مشمول ثواب و اجر الهی نخواهد شد؟ قطعا این گونه نیست. کمک به برپا نگه داشتن خیریه ها در حقیقت همان کمک به نیازمندان است. خیریه ها هم می بایست در هزینه های خود با دقت و وسواس بیشتری بازنگری کنند تا مبادا منابع محدود خود را از بین نبرند.
خداوند در قرآن می فرماید قسمتی از صدقات می بایست برای عاملین بر صدقات هزینه شود! یعنی کسی که زندگی خود را صرف رسیدگی به امور نیازمندان می کند استحقاق دریافت اجر کار خود را از منابع صدقات دارد. اما متاسفانه بسیاری از مردم ما مصداق لا تقدموا بین یدی الله و رسوله شده اند و حکم و نظر خود را بر حکم و نظر خداوند مقدم می دارند و اگر به آنها بگویی حقوق کارمندان خیریه از محل صدقات پرداخت می شود ناراحت شده و چه بسا دیگر به آن خیریه کمک نمی کند. خیریه ها هم به خاطر این دید کاملا غلطی که در بین مردم و برخی نیکوکاران است از بیان این موضوع ابا دارند. در هر حال باید دانست که قوام یک خیریه مستلزم انجام برخی هزینه هاست و خداوند حکیم نیز این مورد را به درستی در نظر داشته و در کتابش بیان کرده است.

BanaCharity

عمده هزینه های جاری بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

  • هزینه های آب، برق، گاز و…
  • هزینه حمل و نقل
  • هزینه های بیمه خیریه
  • هزینه های پرسنلی

اگر کسی در فرش کردن مسجد تلاش کند در حقیقت به برپا شدن نماز که هدف نهایی است کمک کرده. پس با فکری باز و دیدی صحیح و همه جانبه به خیریه ها می بایست نگریست و در همه ابعاد به خصوص مواردی این چنینی بیشتر یاری کرد.

به اشتراک بگذارید
اکنون حمایت کنید