بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء

فهرست پویش ها

نیاز های ما

هم اکنون می‌توانید کمک کنید

ما به کمک شما نیاز داریم تا زندگی بهتری برای دخترانمان بسازیم

تامین دارو و درمان

ما در تامین دارو برای دخترانمان به شما نیاز داریم

تامین هزینه های جاری

ما برای تامین نیازهای جاری از قبیل هزینه های برق، گاز، آب و… به شما نیازمندیم.

تامین خوراک و پوشاک

ما برای تامین خوراک و پوشاک به شما نیازمندیم.

تامین نیازهای تاسیساتی

ما برای تامین اقلام تاسیساتی و هزینه های نگهداری به شما نیازمندیم.

برای بهتر شدن

به جمع حامیان داوطلب بپیوندید

شما می توانید با در اختیار قرار دادن تخصص و تجربه های خود ما را در فراهم نمودن زندگی بهتر برای دخترانمان یاری نمائید.