درباره ما

بهزیستی وردآورد (انجمن  ملی حمایت از کودکان سابق) یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مراکز نگهداری در تهران ( ۱۳۴۹ )با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تحت عنوان بنیاد خیریه نیکوکرداران بناء ( آغاز به کار ۱۳۹۸) فعالیت می نماید.

افتخارمان نگهداری شبانه روزی و توانبخشی ۲۳۰ دختر معلول و کم توان ذهنی بالای ۱۴ سال است که این عزیزان علاوه بر معلولیت , بی سرپرست و یا فاقد سرپرست موثر می باشند.

۲۳۰+

عزیز تحت پوشش

۳+ هکتار

مساحت

۸ واحد

پاویونهای فعال

واحد ها

null
واحد مددکاری

ارتباط مستقیم با نهادهای نظارتی نظیر سازمان بهزیستی و واحد های ذی صلاح

null
واحد های فعال:

مدیریت – روابط عمومی و بین المللی – مسئول فنی – مشارکتهای مردمی – اداری مالی – نگهداری – آموزش – بهداری – مددکاری – کاردرمانی – فیزیوتراپی – روانشناسی – داروخانه – خدمات – حراست – انبارها – تلفنخانه – تاسیسات – رختشویخانه

null
واحد مشارکتهای مردمی :

تامین کلیه نیازها و مایحتاج مددجویان اعم از دارو – خوراک – پوشاک – اوازم بهداشتی تامین هزینه های جاری شامل آب و برق و گاز و تاسیسات