عنوان

جشن روز دختر

تاریخ
May 12 , 2024
ارتباط با ما

به مناسبت روز دختر جشنی بزرگ درسالن آمفی تئاتر خیریه نیکوکرداران بناء برگزار شد

در این جشن شرکت چیتوز به عنوان اسپانسر حضور داشت و ۳۲۵ عدد پک پذیرایی شامل ۱۵ قلم مواد خوراکی به دختران ما اهدا شد.